Świadectwo – Henryk Krzosek 

Katecheza – ks. Jan Kruczyński

Powered by WordPress. Designed by WooThemes