Film 1 – Wprowadzenie do Domowych Kręgów Biblijnych 

Film 2 – Nowa Ewangelizacja 

Film 3 – Jak wygląda Domowy Krąg Biblijny? 

Film 4 – Jak zapraszać innych do udziału w Domowym Kręgu Biblijnym

Powered by WordPress. Designed by WooThemes